NOUTATISolutii customizate in achizitii publice

Experienta similara a ofertantului se cumuleaza cu cea a tertului sustinator 20 Noi 2012

Experienta similara  a ofertantului se cumuleaza cu cea a tertului sustinator

Potrivit anexei la Ordinul 509/2011, in situatia in care capacitatea tehnico – profesionala, cu referire la experienta similara acumulata in ultimii 3, respectiv ultimii 5 ani este dovedita prin sustinerea acordata in temeiul art. 190 din OUG 34/2006, de o terta persoana, experienta ofertantului nu se cumuleaza cu experienta tertului sustinator, aceasta fiind indeplinita ori de ofertant in integralitate, ori de catre tertul sustinator.

Astfel, in situatia in care am asista la o cerinta privind experienta similara cuprinsa intr-o fisa de date potrivit careia: „ofertantul trebuie sa faca dovada indeplinirii in ultimii 3 ani a cel putin unui contract ce a avut ca obiect  furnizare de produse A si service post garantie in valoare de x lei”, potrivit Ordinului 509/2012, apare ca evident ca aceasta cerinta poate fi indeplinita fie de ofertant, fie de tert sustinator. Mai mult, consider ca in situatia unei asocieri, cerinta nu poate fi indeplinita prin cumul, atat timp cat dovada se solicita a se realiza printr-un contract.

In masura in care, insa cerinta ar fi formulata de maniera: „ofertantul trebuie sa faca dovada indeplinirii in ultimii 3 ani a unuia sau mai multor contracte ce au avut ca obiect furnizare de produse A si/sau service post garnatie, in valoare cumulata de X lei”, nu exista niciun dubiu ca cerinta ar putea fi indeplinita fara discutie prin cumul de catre o asociere.

Discutia insa merita atentie in masura in care ofertantul s-ar prevala de prevederile art. 190 din OUG 34/2006 si ar decide ca participarea sa la o procedura de achizitie publica sa fie realizata si prin sustinerea unui tert.

In aceasta situatie, desi experienta similara poate fi realizata prin cumulul mai multor contracte, cu obiecte diferite, respectiv unul de furnizare produse si unul  de service post garantie,  potrivit anexei 1 la Ordinul 509/2011 aceasta cerinta nu ar putea fi indeplinita prin contributia ofertantului si a tertului sau sustinator.  De la aparitia Ordinului 509/2011, aceasta interpretare a fost unanim aplicata de autoritatile contractante.

Insa, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, prin doua complete diferite, s-a pronuntat prin Decizia 3707/C11/4307/17.10.2012 si prin Decizia 3997/C1/4535/06.11.2012., admitand contestatiile formulate de un potential participant prin care se solicita exact posibilitatea ca experienta similara solicitata pentru un obiect  multiplu (proiectare si executie) sa poate fi demonstrata prin cumul realizat intre un ofertant si tertul sau sustinator.

Astfel, in situatia in care experienta similara vizeaza contracte complexe, nu atat prin valoare sau natura ci si prin  obiectiv (de exemplu combinatii de furnizare + service sau proiectare + executie sau doua servicii complementare (servicii de curatenie interioara + servicii de DDD) sau servicii de realizare productie publicitara + servicii de difuzare si/sau monitorizare),  CNSC s-a pronuntat, asa cum am aratat, indicand cu precizie ca interdictia de a cumula in aceste cazuri experienta ofertantului cu cea a tertului,  este considerata abuziva.

Prin urmare, va fi posibil ca de exemplu, toata experinta privind partea de executie intr-un contract (indiferent de numarul de contracte care pot fi cumulate in vederea acoperirii cerintei) sa poate fi dovedita de  ofertant sau de tert, iar toata experienta privind partea de proiectare sa poata fi dovedita de ofertant sau de tert. 

Concluzia: pentru  experienta similara multipla pe de o parte este contestabila orice cerinta prin care s-ar impune dovedirea printr-un singur contract  iar pe de alta parte este contestabila orice interpretare potrivit careia experinta similara multipla nu s-ar putea realiza prin cumul intre ofertant si tertul sustinator, fiecare pentru partea sa. 

Diana Spinciu

20.11.2012