NOUTATISolutii customizate in achizitii publice

Garantia de participare, granita dintre o oferta admisa si o oferta respinsa. 09 Oct 2013

Maniera de completare a unei Fise de date este importanta, din punctul nostru de vedere, deopotriva pentru autoritatile contractante si pentru ofertanti.

Astfel, pentru o autoritate contractanta, pentru care sunt importante perioadele de aplicare ale unei proceduri, respectiv timpul cuprins intre data postarii Fisei de date si pana la data deschiderii ofertelor, apare ca o necesitate stringenta validarea cat mai rapida a unei Fise de date de catre ANRMAP.  Pentru a fi insa validata este nevoie sa fie corect elaborata/intocmita/completata.

Pentru ofertanti, erorile de la nivelul Fisei de date, nesesizate pot genera confuzii, intelegeri eronate soldate cu elaborarea unor oferte inacceptabile sau neconforme, deci cu respingerea ofertei,  pentru chestiuni, mai degraba procedurale, iar nu strict pentru unele de fond: competitivitate, pret etc.

Parcurgerea instructiunilor de completare, asa cum au fost postate pe www.anrmap.ro poate parea arida, atat timp cat nu se procedeaza efectiv la realizarea unei Fise de date, prin completare in SEAP.

Pentru a evita insa respingerea unei fise de date de catre ANRMAP, pentru completarea incorecta a campurilor puse la dispozitie, pentru a castiga astfel timp raportat la datele de validare si implicit de publicare a unei invitatii de participare sau a unui anunt de participare, ofer mai jos informatiile de care ar trebui sa se tina cont atunci cand se procedeaza la completarea rubricii „garantie de participare”.

Astfel, garantia de participare calculata la maxim 2% din valoarea estimata a unui contract de achizitie publica sau a unui acord cadru trebuie sa fie solicitata in suma fixa.

Importanta cade asupra valorii careia i se aplica procentul, dupa cum urmeaza:

Situatia 1

-          Daca viitorul contract este un contract ce se incheie cu regularitate si se intentioneaza prelungirea sa si dupa 31.12  pentru maxim 4 luni din anul viitor, desi valoarea estimata, in functie de care se stabileste tipul de procedura de achizitie si termenele aferente, este valoarea cumulata, adica valoarea ce include si cele 4 luni suplimentare, garantia de participare se calculeaza raportat la valoarea estimata a contractului  pana la 31.12. 

Situatia 2

-          Daca la nivelul fisei de date se prevede posibilitatea suplimentarii lucrarilor sau serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate, in conformitate cu art. 122 lit. j) sau 252 lit. k) din OUG 34/2006, desi valoarea estimata a contractului,  in functie de care se stabileste tipul de procedura de achizitie si termenele aferente, este valoarea realizata prin luarea in calcul inclusiv a eventualelor suplimentari, garantia de participare se calculeaza raportat la valoarea estimata a contractului  fara eventualele suplimentari.

 

Situatia 3

-          Daca fisa de date are in vedere achizitia unor lucrari  necesare realizării investiţiilor publice şi/sau a lucrărilor de intervenţie asupra acestora, valoarea estimată cuprinde și cuantumul aferent procentului de diverse şi neprevăzute. In functie de aceasta valoare estimata se  determina tipul de procedura si termenele aferente, insa garantia de participare se determina raportat la valoarea estimata fara a fi luat in calcul suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute.

 

Indiferent de situatia in care ne aflam, la nivelul notificarii de referinta se regaseste si urmatoarea informatie, relevanta de asemenea deopotriva pentru autoritati contractante si pentru ofertanti:

 

„ Avand in vedere prevederile art. 172 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 si tinand cont de faptul ca autoritatea contractanta are obligatia verificarii existentei garantiei de participare in plicul/plicurile ce contine/contin documentele de calificare, propunerea financiara, respectiv propunerea tehnica, nu vor exista mentiuni potrivit carora ofertele vor fi „returnate” sau „returnate nedeschise”.

 

Apare, asadar,  ca fiind obligatoriu pentru autoritatile contractante aflate in proces de evaluare a unor oferte sa procedeze la deschiderea ofertelor primite si sa verifice in  interiorul coletelor existenta garantiei de participare, asa cum la nivelul ofertantilor este de stiut faptul ca o masura de respingere a unei oferte pe considerentul ca nu s-a regasit in afara coletului cu oferta garantia de participare, este o masura abuziva, ce poate fi contestata cu succes.